Technisch beheer

Technisch beheer van vastgoed is de hoeksteen van het succesvol onderhoud en de duurzaamheid van onroerend goed. Deze discipline omvat een reeks cruciale activiteiten, waaronder inspecties, reparaties, faciliteitenbeheer en naleving van regelgeving. Het streven naar optimale functionaliteit en comfort voor huurders en eigenaren staat centraal. Effectief technisch beheer verlengt de levensduur van gebouwen, minimaliseert uitvaltijd en bevordert energie-efficiëntie. In deze introductie verkennen we de essentiële aspecten van technisch vastgoedbeheer en de rol ervan bij het waarborgen van een soepele werking en waardebehoud van vastgoedportefeuilles.

Voorstellen

Diensten

  • Verzorgen van alle overige daarbij voorkomende werkzaamheden.
  • Aansturen van aannemers en onderhoudsbedrijven;
  • Controleren van de uitgevoerde werkzaamheden en de bijbehorende facturen;
  • Doorbelasten van facturen aan (ver)huurder;
  • Inspecteren van het onroerend goed;
  • Behandelen van meldingen van huurder(s) van technische gebreken;
  • Namens de eigenaar verstrekken van onderhoudsopdrachten;
  • Toezicht uitoefenen op de naleving door de huurder(s) van de bepalingen van de huurovereenkomst en de wijze waarop het gehuurde wordt gebruikt.

 

Houd jij je liever bezig met je eigen activiteiten?

Maak een afspraak om de mogelijkheden te bespreken